Laura Štāne ārste-psihiatre, sudēju Rīgas Stradiņa Universitātē Medicīnas fakultātē, kuru absolvēju 2010. gadā. Pēc tam specializējos psihiatrijā un esmu sertificēta psihiatre no 2014. gada. Psihiatriju kā savu profesiju izvēlējos jau pirmajos medicīnas fakultātes kursos un 3. kursā sāku strādāt psihiatriskajā slimnīcā par māsu palīgu.

Kopš tā laika mans redzējums un cilvēkiem, viņu problēmām un pasauli kopumā, protams, ir mainījies, tomēr esmu palikusi pie pārliecības, ka tieši psihiatrija ir medicīnas nozare, kurā es vislabāk varu palīdzēt cilvēkiem saskatīt savu problēmu izraisošos faktorus un vismaz daļēji tos novērst, vai parādīt virzienu, kurā vajag strādāt.

Jau mācoties psihiatrijas rezidentūrā aktīvi iesaistījos jauno psihiatru organizācijās, tajā skaitā vadīju Latvijas jauno psihiatru sekciju. Tas man deva iespēju apmeklēt dažādas vasaras skolas, kursus un citas apmācības prestižās Eiropas klīnikās un institūtos, kas deva plašāku skatu un vairāk informācijas par psihiatriju - savu profesiju.

Pēdējos gadus esmu uzkrājusi pieredzi, strādājot dažādās institūcijās - neirožu klīnikas dienas stacionārā, ambulatorajā dienestā, sociālās aprūpes iestādēs. Joprojām turpinu to darīt un pirms vairākiem gadiem esmu izveidojusi savu privātpraksi. 
Vizītes cena 50 eiro (līdz 30 minūtēm)

Ksenija Baidina. Esmu pabeigusi medicīnas fakultāti LU un ieguvusi ārsta diplomu. Pašlaik studēju LU rezidentūru psihiatrijas specialitātē 3.gadā. Psihiatrijas jomu izvelējos, jo vienmēr interesējos par cilvēku smadzeņu darbību, jo gribēju saprast, kā strādā vesels prāts un kādi procesi un notikumi veicina patoloģijas attīstību. Aktīvi apgūstu gan teorētiskās, gan prakstiskās zināšanas un iemaņas darbā ar pacientiem un viņu piederīgiem, lai veicinātu psihiski veselas sabiedrības attīstību. 

Esmu uzsākusi darbu ambulatorā pieņemšanā ārstes-psihiatres Lauras Štānes privatprakses vietā. Paralēli strādāju psihiatriskajas slīmnīcā «Ģintermuiža».  Tostap strādāju arī ar bērniem un viņu vecākiem vai likumiskiem pārstāvjiem - piedalos Pierīgas Pedagoģiski medicīniskajā komisijas sēdēs kā ārsts-psihiatrs. Tajās kopā ar citiem speciālistiem veicam psiholoģisku un medicīnisku izpēti izglītojamiem, lai ieteiktu bērna attīstībai, spējām un veselības stāvoklim piemērotāko izglītības programmu.  

Strādāju Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Konsultatīvajā nodaļā, kā ārsts-psihiatrs, kur kopā ar citiem speciālistiem sniedzam konsultācijas un izstrādājam atbalsta programmas bērniem ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes problēmām. Papildus darbam ar pacientiem piedalos zinātniskajā pētīšanā psihiatrijas jomā, piedalos dažādās starptautiskās konferencēs un kongresos. Nodarbojos ar psihoedukāciju -  pacientu, piederīgo un citu specialistu izglītošanā par psihisko veselību un psihiskiem traucējumiem. 
Vizītes cena 40 eiro (līdz 30 minūtēm)